แจ้งปัญหาการใช้งาน/แนะนำติชม

VIPA เปิดรับทุกความคิดเห็นของท่าน รวมถึงปัญหาด้านอื่นๆ คำแนะนำติชมและข้อเสนอแนะของท่าน จะถูกส่งไปยังผู้รับผิดชอบแต่ละรายการเพื่อดำเนินการแก้ไข